Missió

La fórmula de l’oli

El Doctor Robert fa anys que estudia l’oli  per intentar fer un tan bo com el d’Olesa, però no ho ha aconseguit. A causa de la seva frustració, va decidir robar la fórmula. Tots els seus experiments i recerques els duu a terme en un petit laboratori clandestí, on sospitem que ha amagat la fórmula robada.

És per això que necessitem uns bons investigadors, ja que la missió que us proposem no és gens fàcil. Portem diverses setmanes espiant els seus moviments i seguint-li la pista.  Des d’aquí us  desactivarem les alarmes del laboratori durant els següents 60 minuts. Durant aquest marge de temps haureu de recuperar la fórmula i escapar del laboratori abans que arribi el doctor.

Reserva aquí.